Vinterns arbeten (3)

Grundarbete

Nästa etapp inleddes med förbehandling med primer. Det behövdes i princip ingen spackling, eftersom tapeterna hade avlägsnats och underlaget nu bestod av släta plattor. Det svåra med en vägg som går ända upp i nocken dit höjden mäter 3,7 meter, är att hitta en säker och samtidigt tillräckligt hög stege. Vi hade införskaffat en kombinationsstege, som också kan användas som en arbetsställning. När den används som ställning kan man lasta målarburkar och andra redskap på avsatsen. Det negativa är att man då inte kommer tillräckligt långt upp. Det är enkelt att göra om till en säker stege, vars bas består av 2 medar som gör att stegen står säkert.

Efter grundningen kom det svåra. Vi hade valt att lägga en armeringsduk ovanpå grundmålningen. Förhoppningen var naturligtvis att vi därmed skulle kunna åstadkomma en slätare yta. Dessutom hade den aktuella väggen haft en tvärgående spricka i fogen mellan 2 plattor. Armeringsduken var ett försök att undvika dylika sprickor i framtiden.

Eftersom det tog några timmar för primern att torka, så tog det här arbetet en dag i anspråk. Nu väntar jag otåligt på att få sätta igång med det roligaste: att sätta färg på väggen!

Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×