Villkor

Köp- och leveransvillkor

Följande köpvillkor gäller för distanshandel på Happyfarmer.se.

Köpvillkor

 1. Allmänt

Happyfarmer står för en ansvarsfull näthandel där trovärdigheten är viktig.

 1. Avbeställning

Du kan avbeställa leveransen fram till dess att den har påbörjats. Du kan göra detta genom att maila info@happyfarmer.se. Efter det att leveransen av beställningen påbörjats kan du inte avbeställa leveransen.

 1. Information och rådgivning

3.1 Rådgivning om dina varor

Om du har funderingar och vill ha ytterligare information om det du beställer, så kan du ställa din fråga via kontaktformuläret. Vi kommer att besvara så snart som möjligt via mail, eller genom telefonsamtal om det är nödvändigt.

3.2 Produkt- och prisinformation

De produktbilder som finns på happyfarmer.se är endast exempel och det är inte säkert att dessa exakt motsvarar varans faktiska utseende. Vi försöker emellertid att vara så noggranna som möjligt i återgivningen. PLUSupport förbehåller sig rätten att när som helst korrigera felaktig information.

 1. Pris och betalning

Prissättning av din beställning görs vid beställningstidpunkten. Alla priser uppdateras regelbundet. Priser anges i svenska kronor inklusive moms

Vi använder oss av 2Checkout betalsystem, enligt de villkor som 2Checkout anger vid betalningstillfället.

 1. Säkra betallösningar

– 2Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar 2Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är 2Checkout eller någon av 2Checkouts samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan görs direkt i butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

 1. Leverans och kostnader

6.1 Allmänt

En beställning av lagerförda varor som kommer in till Happyfarmer.se en vardag skickas normalt följande vardag.

Om din beställning ej finns i lager, får du meddelande om detta, samt om varan finns tillgänglig.

I de fall leveranstiden riskerar bli längre än normalt, kontaktar vi dig per e-post. Du har då rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar föreslagen leveranstid. Leverans kan endast ske till adresser i Sverige.

6.2 Leveransalternativ och kostnader

Frakt för varor debiteras kunden. Normalt så hämtar vi den billigaste frakten för just den ordern.

6.3 Leveransförseningar

Happyfarmer meddelar dig om eventuella leveransförseningar via telefonsamtal eller e-post och ny leveranstid bestäms. Vår skyldighet att informera om leveransförseningar är uppfyllt om vi kontaktat dig på de kontaktuppgifter du senast registrerat i vår e-handelstjänst. Du ansvarar för att de adress- och telefonuppgifter som är registrerade är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar ny föreslagen leveranstid. 

6.4 Transportrisken

Happyfarmer står för transportrisken, d.v.s. risken att varan skadas eller kommer bort under transport till den angivna leveransadressen. Skadad vara ska returneras. Du som kund står för transportrisken vid eventuell retur.

 1. Återbetalning

Vid hävning av köp/reklamation har du rätt att få tillbaka pengarna inom trettio dagar från det att Happyfarmer tagit emot meddelandet. Du kommer att få pengarna tillbaka genom samma betalningsmetod som du använde vid betalningen.

 1. Ångerrätt

För varor har du ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten innebär att varor kan bytas eller återköpas inom fjorton dagar räknat ifrån den dagen då varan mottagits. Var dock uppmärksam på att om du hanterar varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt kan du bli skyldig att ersätta Happyfarmer för en eventuell värdeminskning om du väljer att ångra köpet.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta oss alternativt använd Konsumentverkets standarsformulär för ångerrätt. Du ska skicka returen per post. Kontakta då alltid oss via kontaktformulär före retur.

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer Happyfarmer att återbetala din betalning inom 14 dagar från det vi mottog ditt meddelande om ånger. Vi kan dock hålla inne betalningen till dess att vi mottagit varorna i retur. 

Du betalar själv returfrakten. För återbetalning – ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 1. Om du inte hämtar ut din beställning

Levererade beställningar ligger kvar två veckor på Postens utlämningsställe. Observera att du måste hämta ut din beställning även om du vill använda din ångerrätt enligt punkten 8, det räcker inte att bara låta paketet ligga kvar. 

 1. Reklamation

Om en vara avviker från den beskrivning av varan som Happyfarmer har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Happyfarmer ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, (skälig tid anses alltid vara två månader). Happyfarmer förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Eventuell återbetalning vid reklamation kommer att ske utan onödigt dröjsmål så snart en reklamation är godkänd.

Om din leverans är felaktig, skadad eller ofullständig ska du genast göra en reklamation via kontaktformulär på Happyfarmer. 

Happyfarmer följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss via vår hemsida.

 1. Säkerhet

Happyfarmer använder krypteringstekniken SSL (Secure Socket Layer) för att kryptera personlig information, adress och kontokortsnummer. Med SSL kan information sändas säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen. 

 1. Personuppgifter

Happyfarmer behandlar personuppgifter  i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Ändring av allmänna villkor

Happyfarmer kan närsomhelst ändra villkoren i dessa allmänna villkor. De villkor som gäller vid köptillfället ska tillämpas på köpet.

 1. Force Majeure

Happyfarmer är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

Om sådan omständighet varar mer än två månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

 1. Kontakta oss

Vårt kontaktformulär innebär att du kan framföra dina åsikter eller framföra frågor med begäran om information. Vi besvarar dig så snart som möjligt


back to top
Top

Varukorg

×