Trädgårdsprojekt

För drygt ett år sedan övertog vi fritidshuset i Värmland. Det var ett hus i gott skick, vinterbonat och med tillhörande Friggebod. Det har tagit ungefär ett år att ”bo in sig” i huset. Eftersom inga omedelbara renoveringsbehov förelåg, så har vi kunnat framskrida i ganska lugn takt med vår planering. Efterhand har vi börjat känna att tiden är mogen för att ta itu med olika saker. Det första projektet blev att lägga golv, tak och väggar i vindsutrymmet bredvid det inredda rummet på övervåningen. Det andra projektet har varit att göra en riktig trapp till altanen, som finns på husets framsida och ena kortsida. Förut fanns det bara betongblock att kliva på för att komma upp. En bastu hade vi också planerat att bygga. Eftersom vi inte kunde besluta oss för var den skulle ligga, så investerade vi i stället i ett bastutält av modellen Mobiba. Vi har haft stor glädje av det, både under vintern och sommaren. Det fungerar lika bra i -20 som i +30 grader Celsius!

Vår tomt kan ganska grovt delas in i tre olika partier. Längst upp har vi ett litet skogsparti med några tallar och lite lövträd. Nedanför finns en delvis mossbeväxt yta där några stenar bidrar till att ge karaktär åt markpartiet. Den här delen av tomten sträcker sig ner till boningshuset och Friggeboden. Från boningshuset och ner till häcken, som också utgör tomtens avgränsning, är det gräsmatta. Allra längst ner i det norra hörnet, ligger parkeringsplatsen, som egentligen bara är en utgrävning i den sandmättade jorden, tillräckligt stor för att rymma ett par bilar. Från parkeringsplatsen och upp till Friggeboden finns det en trappa upp med tre terassavsatser. Upp till huset finns också en körväg.

Under sommaren har vi odlat grönsaker på partiet nedanför skogen. Det blev ett ganska lyckat år men för tomaterna väl skuggigt. Träden som står ovanför skymmer solen då den sänker sig ner i väst. Därför kommer nog några av de större att tallarna att fällas så solljuset dröjer sig kvar längre på eftermiddagen.

Att bli med en tomt innebär både möjligheter och utmaningar. Man har egentligen bara 2 val. Antingen gör man om tomten så att den passar in i den modell man har bestämt. Eller också låter man den befintliga tomten locka fram lösningar som utnyttjar den inneboende potentialen i naturens egen karaktär.

Det lutar åt att vi väljer alternativ nummer två. Det känns viktigt att ta tillvara de möjligheter som tomtmarken erbjuder och att hitta lösningar som harmoniserar med naturen.

Det kommer att ta tid. Nu ger vi oss iväg på den resan!

Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×