Trädfällning

I uppkanten av tomten finns några tallar, granar och aspar. Några av dem vill jag ha kvar men för att få mer ljusinsläpp från västsidan, så behövs det glesas ut. Någon gran och tall har redan huggits ner. Frågan är vad som ska göras med stockarna? Ett alternativ är att klyva och omvandla till ved. Ett annat är att bearbeta stockarna och använda dem som ”mur” i slänten. I så fall behövs verktyg för att ta bort barken.

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×