Stödmur

Tomten lutar ganska brant ner mot huset vilket i snösmältningen orsakar översvämningar i utrymmet mellan husvägg och slänten ovanför. Dessutom är utrymmet väldigt trångt mellan hus och slänt, så att det till och med är svårt att ta sig förbi gående. För att åtgärda dessa problem och dessutom skapa en vacker och ändamålsenlig övergång till nästa nivå av tomten, kommer en stödmur att resas. Här ser ni första etappen av det arbetet.

Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×