Stödmur steg för steg

Viktigt att det blir rätt från början
Håligheter i stenar fylls med bergkross som ger stadga
Stenläggningen går lätt tack vare en klack på stenarna. Inget murbruk behövs! Med hjälp av distanser får muren en liten lutning som gör den starkare.
Alla murblock på plats
Sist läggs krönplattorna på som täcker håligheterna. De limmas fast med ett speciellt lim.

Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×