Röjning

Inför kommande planer att göra den ojämna och sluttande ytan ner mot stugan mer användbar, samt förhindra erosionen, så har jag redan berättat om anläggandet av en mur på den sida av huset som vetter mot skogspartiet. Flera arbeten återstår och ytterligare murar behöver komma till, både på nersidan och i slänten ovanför den första muren. Erosionen är ganska kraftig nedanför huset och där behövs det omfattande arbeten. Den etapp vi jobbar på nu, är att komma ett steg längre med ytan ovanför huset. Planerna är inte helt klara men drömmen är att det så småningom ska bli möjligt att konstruera ett orangeri. Avverkningen av ett antal stora träd: tallar, aspar och en gran ingår som ett led i de planerna.

Vi har redan avverkat i 2 omgångar och det är resultatet av den senaste avverkningen som ni ser prov på här. Ytterligare en avverkning kommer att ske när våren är i antågande. Nu jobbar vi på att såga upp kvistar och sortera det som kan användas som ved. De stora klabbarna ska klyvas och avyttras till hugade spekulanter. Aspen innehåller inte så mycket energi men tallen är gångbar. Granen har något lägre energivärde men fungerar också bra som bränsle.

I dag ska dessutom perenner och buskar få en skön bädd av täckbark inför vinterkylan. Senare kommer jag att dra över dem en vinterpåse att vila i. Även vindruvor, jordgubbar och smultron ska skyddas mot kylan med en anpassad duk. Dahlierötterna samt de orientaliska växterna har redan tagits in för vintern.

Vedklabbar upplagda för klyvning.

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×