Ljus i mörkret

Den lediga måndagen ägnade jag åt att plocka fram dekorationer som tillhör advents- och juletid. Det är en hel del jobb för en ganska kort tidsperiod. Några veckor efter jul ska ju allt ner i sina lådor igen. Ändå tycker jag att det känns lika roligt och utmanande varje år. Jag vet dessutom att jag inte är ensam, vi är en ganska stor grupp av mer eller mindre fanatiska människor som älskar att utmana mörkret genom stjärnor, adventsljusstakar, ljusslingor av alla slag. Vi har trotsat varningar om höga elräkningar och ransonering av el.

Dumdristighet? Ja kanske. Vi menar nog ändå så, rätt eller orätt, att vi hellre ransonerar hårt resten av året för att få uppleva känslan av det obetvingliga ljuset som lyser upp under den allra mörkaste perioden. Ljuset gör mig glad och den känslan delar jag med mina gelikar.

Vi behöver ta vara på det vackra och det som skänker hjärtat glädje och tillfredsställelse. Vi behöver det för att kunna orka med alla andra dagar, som är fyllda av slit, av oro och tråkiga erfarenheter. Ljuset som jagar undan mörkret är dessutom en stor och viktig symbol som säger att inget kan besegra det goda. ”Ljuset lyser i mörkret och inget har fått makt med det” konstaterar en man som hade fått uppleva sanningen i de orden.

Det är påminnelsen om kraften i det ljuset som gör att jag får styrka att gå vidare. För min egen skull men också med en önskan om att förmedla hopp till medmänniskor som lever i betryck eller under förtryck. Kanske kan jag få tända ett litet ljus för någon som behöver det.

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×