Internationella dagen för biologisk mångfald

I dag den 22 maj är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Den är instiftad av FN som därmed vill påminna om vikten av biologisk mångfald för allt livs fortgående existens på den här planeten. Sedan instiftandet år 1993 har inte ämnet blivit mindre aktuellt. Arter har dött ut och fortsätter att vara hotade på grund av människans påverkan på miljön .

Förhoppningen är att alltfler ska få sina ögon öppnade så att den negativa utvecklingen kan stoppas. Det finns enorma vinstintressen bakom exploatering och miljöförstöring. För att påverka dessa krafter, behöver opinionen växa i styrka . Även på det individuella planet måste ökad kunskap och medvetenhet också leda till handling.

Frågan vi alla måste ställa oss är: vilket arv ska vi lämna över till nästa generation? Ska de få uppleva samma myllrande liv och variation i naturen som vi gjorde som barn? Eller kommer det då redan att vara för sent?

Temat för dagen år 2022 är ”Building a shared future for all life” (bygga en gemensam framtid för allt liv). Det är detta det handlar om – att dra vårt strå till stacken för att kommande generationer ska kunna leva vidare i harmoni med naturen!

Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×