Hydroponi och Aquaponi

Två fascinerande sätt att odla

Som ett alternativt sätt att odla grönsaker på begränsade ytor, till exempel i en lägenhet, samt utan begränsningar vad gäller årstider, talas det allt oftare om möjligheten att odla hydroponiskt. En hydroponisk odling innebär att man odlar jordlöst. I stället för jord använder man enbart vatten, till vilken man tillsätter specialanpassade gödningsämnen. På en liten yta kan man få en ganska riklig skörd. Den hydroponiska odlingen behöver naturligtvis inte genomföras inomhus. Man kan även bedriva den i en balkonglåda på balkongen, eller mer storskaligt i ett växthus. Utrustningen är enkel och kan tillverkas av det man har tillhands, till exempel en balkonglåda och en frigolitplatta. Det finns även plastlådor med lock på IKEA som kan användas för ändamålet. Dessutom behöver man korgar för sådd och tillväxt, ett poröst, absorberande material att lägga frön i, samt gödningsmedel. Det finns utmärkta instruktionsfilmer på YouTube för den intresserade.

Aquaponi kombinerar den hydroponiska odlingen med fiskodling. I konventionell fiskodling blir fiskens avföring i slutändan toxisk för fisken. Den aquaponiska odlingen innebär att man tar tillvara fiskens avföring som gödningsmedel för de växter som man odlar. Slutprodukten blir både produktion av grönsaker och piscikultur, där fisken kommer till användning som födoämne. Aquaponi är förstås lite mer komplicerat än hydroponi. Samtidigt kan det bedrivas på olika nivåer och på sin basala nivå behöver inte insatserna vara så stora. Även här hänvisar jag till informativa avsnitt på YouTube.

Aquaponi är emellertid inte bara ett hobbyprojekt. Det kan även utvecklas och användas kommersiellt. Ett strålande exempel på hur man lyckats med detta är FinLeaf Farm i Hekpoort, Gauteng Sydafrika. Deras drivkraft är att man vill använda sig av aquaponi eftersom det är hållbart, samtidigt som man producerar högkvalitativt protein och bladgrönt. Sedan starten 2014 har man provat olika tekniker och den som visat sig passa bäst för kommersiellt bruk är DWC (Deep Water Culture). I sin verksamhet vill man vara ledd av de 17 globala målen i varje steg som man tar. Till stor del har man lyckats nå målet Inget avfall – Inga utsläpp.

Verksamheten står på tre pelare. Den första är produktionen av fisk och hållbart producerade grönsaker. Den andra är utbildning, där man genom stora insatser vill föra kunskapen vidare. Den tredje pelaren är gemensamhet. Man försöker att visa på betydelsen av att gemensamt dra nytta av den kompetens och det utbyte som kan bidra till nya odlingar vilka kan stå på egna ben.

Sammanfattningen från chefen för projektet är oerhört aktuella i en kontinent som är väldigt rik på möjligheter men där man behöver kompetens och ny input för att utvecklas vidare: ”Vi är passionerat övertygade om att den här jordbruksmetoden på ett hållbart sätt kan vidareförmedlas över Afrika”

Skörd i FinLeaf
Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons

Varukorg

×